TUDÓSÍTÁS BALATON KATALIN TULIPÁNOS PROGRAM C. ELŐADÁSÁRÓL

2020.10.06-án délután egy órás előadást tartott – a járványügyi helyzet miatt számítógépen keresztül – Balatoni Katalin táncpedagógus a Győri Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében. Balatoni Katalin számos díjat kapott az oktatásügyben végzett kiemelkedő munkájáért. Az előadást a gyakorlati életből merítette, közvetlen hangulatú, tartalmas, hiteles pedagógust hallhattunk.

Balatoni Katalin az „Így tedd rá! című módszertani program, mozgalom megalkotója. Ez egy komplex program, mely új szemléletet közvetít.

A program célja: a táncélmény biztosítása.

Az óvodapedagógusok – főleg, akik régen végeztek a főiskolán – emlékezhetnek arra, hogy hogyan tanították őket az Óvóképzőben, ének, énekes körjáték tanításával kapcsolatban.

Főbb szempontok voltak:

 • Legyen elrakodva a csoportszobában, hogy mindenki jól elférjen, legyen elég tér a körjátékhoz!
 • Szép kört alakítsunk, figyeljünk erre mindvégig, hogy ezt fenntartsuk!
 • A hangot hangvillával adjuk meg, ügyeljünk arra, hogy tartsuk a hangmagasságot a többszöri gyakorlás során is!
 • Ugyanazzal a lábbal induljunk, egyszerre menjünk, tartsuk az ütemet!
 • A körjátékban mindenki egyformán szerephez jusson, ne maradjon ki senki sem! (Párválasztó körjátékban mindig más gyereket válasszanak, hogy mindenki sorra kerüljön.)

Ha továbbképzésen vagy néptáncbemutatón láttak valami jó játékot a kollégák, gyakran az év végi bemutatón való előadás megvalósítása volt a legfőbb cél a játék megtanításával kapcsolatban.

Az óvodapedagógus akkor végezte jól a dolgát, ha a műsorban kívül állt (forgatókönyvvel a kezében) és irányította a gyerekeket. Követték a segítői is: kolléga, dajka. A műsor akkor volt sikeres, ha előadták, amit a próbák alkalmával jól kigyakoroltak.

Ezek voltak az óvodapedagógus szempontjai, de a gyermekek érdeke mást kíván.

Ők csak játszani szeretnének, élményszerűen, önfeledten.

A népi játék nem önkéntes élmény. Feladat, mert a szabályhoz alkalmazkodni kell. Aki sokat játszik ilyen jellegű játékokat, az könnyebben tud alkalmazkodni felnőttként a társadalmi szabályokhoz, empatikus.

A népi játékok célja a hagyományőrzés, tudás átadása, műsorok színvonalas összeállításának kelléke volt a régi időkben. A népi kultúrában a szakrális funkció volt a meghatározó. Nem mindegy, hogy hol játszották, hány évesek játszották, hányan játszották, fiúk vagy lányok játszották a játékokat. Ma már más világban élünk.

Új szemléletet kell megvalósítanunk a gyakorlat során. Véleményem szerint ehhez kell a felkészültség, bátorság, hit, erő. És ez nagyon nagy felelősség! Mert, aki felvállalja, annak a munkahelyén, sőt szakmán belül is olykor konfrontálódni kell! Nem az a fontos ilyenkor, hogy kinek van igaza, hanem, hogy ki hogyan tudja megvalósítani a tapasztalatait a gyakorlatban. Ez a jól működő, interaktív kapcsolat pedagógus és gyermek között jól látható, tapasztalható, tükröződik a kívülállók számára is.

Nem mindegy, hogy mi a cél. Ezt kell szem előtt tartani! Aki nem tud elvonatkoztatni a régi berögződésektől, az csak a régen bevált módszereit tudja alkalmazni. És ahhoz ragaszkodik. Ők ebben az újfajta szemléletben csak a káoszt látják. (Külsőleg nem rendezett a térforma, össze-vissza lépkednek a gyerekek, valaki nem énekel, nevetgélnek közben a gyerekek, rosszul viselkednek, az óvónő nem felkészült, nem tanította be őket rendesen stb.)

Sajnos óvónőként sokszor tapasztaltam ezt a hozzáállást idősebb kollégák részéről. Nem inspiráló az biztos. Egy ilyen légkörben csoda, hogy valaki meg tudja őrizni nyitottságát, kreativitását, a pedagógusi munkába vetett hitét, bizalmát.

A szülők hozzáállása sem mérvadó, hisz nekik is más a céljuk. Ők a saját gyerekükre kíváncsiak egy-egy szereplés alkalmával, főként a külsőségek dominálnak, minél büszkébbek szeretnének lenni a gyerekükre.

A fenntartó pedig az elégedett szülőkre apellál. (Ők a választópolgárok 😊.) A szakmai szempontok előttük ismeretlenek.

Ezért nagy az óvodapedagógus felelőssége. Aki a gyermeket képviseli, mert gyakorlatából tudja, hogy össze kell a gyermekkel csiszolódni, akkor lesz hatékony a közös „munka”. De akkor tartják jó pedagógusnak, ha a többi érdekeket is kiszolgálja.

Mi a cél? Hogy jó pedagógusnak tartsanak? Vagy igyekezzek elég jó pedagógus lenni?

De visszatérek az előadáshoz, ami inspirációt adott gondolataim megformálásához.

 • A gyerekeknek a népi játékokban a fő célja a szerepazonosulás, és a nagymozgások végzése. Katalin a Lipem-lopom a szőlőt című játékot említette példának.

Megfigyelte, hogy a játék során a csősz, a dal végén nem akart szaladni. A tolvajok is inkább álldogáltak. Katalin tovább gondolta a játék szabályát:

A dal végén mindenki szaladni kezd, akit elkapnak terpeszben megáll, de ha átbújik egy társa alatta, kiszabadul.

A játék így izgalmassá vált, szívesebben játszák a gyerekek.

 • A párválasztó játékoknál engedni kell, hogy hadd válasszák a gyerekek azt, akit szeretnének (barátnő). És nem kell megunásig játszani. Nem kell mindenkinek mindig szerepelni.
 • Szabad-e megváltoztatni a Forrai Katalin: Ének az óvodában módszertani útmutatóban leírt játékokat? Forrai Katalin Kodály Zoltán tanítványa volt, időtálló gyűjteménye felbecsülhetetlen kincs, amelyet a hangkörök, hangváltások figyelembevételével állított össze. De ma már nem ez a magyar kultúra az óvodában, kisiskolában. Ezt már nem fedi le, ki kell egészíteni más dolgokkal! Kodály Zoltán 1941-ben írt Zene az óvodában című könyvében az önfeledt játékélményt emelte ki; és, hogy tiszta forrásból válasszunk!
 • A másik példát Katalin a saját lányai megfigyeléséből hozta. A „Lázár vedd föl lábodat…” című játékot szerette volna kamerával rögzíteni. Nagyon jó játéknak tartja, mely fejleszti többek között az egyensúlyérzéket, szövegértést, testtudatot stb. A nagyobbik leánya a felvétel előtt utasította a húgát, hogy feljebb emelje a lábát. A húga kiszállt a játékból, ez a kritikus viselkedés tönkretette az önfeledt játékot. Felvétel sem készült róla.
 • Ezután beszélt az Ölbéli játékok fontosságáról és arról, hogy a gyerekeknek fokozatosan bele kell nőni a népi játékokba (kötődés, motoros funkciók kialakulása, testrészek megnevezése stb.).
 • A digitális világban „addig nyomkodja a cicát, amíg meg nem döglik”. A népi játékban a fogócskánál, aki elgáncsol mindenkit, azt kizárják a többiek maguk közül. Vagy aki sokszor átbújik a terpeszfogónál a láb között, annak örülnek. A kiesős játékban a túlélésért, a győzelemért küzdenek. Elég nagy az elvi különbség a digitális világ és a népi játék között.

Az ONAP-ban 10 éve már hogy benne van a gyermektánc. Az óvodapedagógusra van bízva, hogy mit és hogyan közvetít. A médiából sok rögzített rossz példát láthatunk:

 • Minősíthetetlen zenei hangzóanyagok választása (tuc-tuc zenei alapra a Hull a szilva a fáról című variáns);
 • Vagy olyan vendégelőadók meghívása, akik divatból járnak fellépésekre és nem hiteles előadók;
 • Vagy műzenére kettes csárdást tanítása a gyerekeknek.

Nem az a cél, hogy mindenki folklorista legyen. Kis magot ültessünk, amely gyökérré formálódik!

Végül felhívta a figyelmet az „Így tedd rá!” YOUTUBE csatorna és a Facebook oldal követésére, ahol sok kotta, hangzóanyag megtalálható.

Zárszóként pedig arra a kérdésre válaszolt, hogy miért érdemes?

 • Ha hintázás közben csújjogat a gyermek.
 • Ha homokozás közben zengi az Akkor szép az erdő című éneket.
 • Ha szabad játék közben elkezdenek páran önként körjátékozni.
 • Ha barkácsolás közben énekelni kezdenek. Stb.

Ezért érdemes.

Köszönöm az inspiráló élményt, a megerősítést. Bízom benne, hogy ez a beszámoló erőt ad a pályán dolgozó kollégáknak, akik a gyerekek érdekeit tartják mindenek felett.

Kelemenné Rácz Tímea, óvodavezető

Nagyszentjánosi Tarka Lepke Óvoda és Konyha

Kapcsolódó cikkek

„A KÖNYVEK SZÁMA VÉGTELEN”

„A KÖNYVEK SZÁMA VÉGTELEN” fogalmazza meg Kölcsey Ferenc a Parainesis. c. írásában és “az időnk pedig véges” Hogy mi az érték, mi az, amit szívesen lapoz, olvas, elemez, mi az,

HASZNOS LINKEK

Az óvoda-iskola átmenet kérdései http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Pedaggus_mestersgV2/71_az_vodaiskola_tmenet_krdsei__bevezet_gondolatok.html Az óvoda és az iskola közti átmenet problémáinak oldása https://ofi.oh.gov.hu/az-ovoda-es-az-iskola-kozti-atmenet-problemainak-oldasa Pála Károly:Az óvoda –iskola átmennet fejlesztési feladatai http://beethoveniskola.hu/tamop/ovodaiskola/ovoda-iskola.pdf Az óvoda-iskola átmenet alapkérdései https://oviadmin.hu/index.php?menu=cikk&id=186 60 SHARES

Tudósítás: 50 év az óvodapedagógusi pályán

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság Bp. XI. Orlay u.2/sz alatti termében rendezett kiállításon, melyen Joó Jánosné ny. óvónő – „Velem élő mesterségek “ című anyagát mutatták be, rendkívül sok