SEGÍTSÉG A SZÜLŐKNEK MINDENNAPI VISELKEDÉSPROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁHOZ

1. szabály:

 Jutalmazza a jó viselkedésformákat, tegye ezt gyorsan és gyakran! Amelyik viselkedésre figyelünk, az erősödik meg, az terjed.

2. szabály:

Még véletlenül se jutalmazza a rossz viselkedést!

3. szabály:

 Néhány rossz viselkedési formát büntetni kell, de csak enyhe büntetést alkalmazzon!

Az 1. szabály alkalmazásának lényege:

 • Vegyük észre, amikor gyermekünk helyesen viselkedik!
 • Ne vegyük természetesnek a gyermekek jó viselkedéseit!
 • nemkívánatos viselkedésekre való lecsapás, a fukarkodás dicsérettel, nem azonos az igényes neveléssel.
 • A gyerekeknek értő, elfogadó, ugyanakkor bizonyos kereteket, értékeket határozottan képviselő, biztonságot adó szülőkre, nevelőkre van szükségük.
 • A szeretet és a fegyelem nem egymást kizáró fogalmak.

Jutalmazási lehetőségek az 1. szabály alkalmazásához

Szociális jutalmak:Tevékenység jutalmak:Tárgyi jutalmak:
mosoly, ölelés,cirógatás, simogatás,érintés, kézfogás,taps, kacsintásodafigyelés, dicséretA dicsérd akkor aleghatásosabb, hanem a gyereketdicsérjük, hanemmagát a tettet, aviselkedést.A szociális jutalmakalapozzák meg aszülő- gyerekkapcsolatot, segítik azértékrendközvetítését.családi társasozás,séta a parkban,könyv nézegetése apuval,közös sütés anyuval,barátok meghívása,labdázás, bábszínház,étterem, múzeumlátogatás, kirándulás,mese,bicikli túraA közösen, egymásrafigyelve eltöltött idő alegfontosabb élményminden gyermekszámára.Nem javaslom,elég a szokásos ajándékozásilehetőségekkihasználása. Maiéletünk túlságosan azanyagi világ felé fordul. Nem a tárgyi jutalmakteszik széppé a gyermekkort!Az egész élethezbiztos alapokatkell nyújtani!     

A 2. szabály alkalmazásának lényege:

·                 Az észrevétlenül jutalmazott nemkívánatos magatartás a leggyakrabban, legáltalánosabban előforduló nevelési hiba, mely a későbbiekben sok gondot okozhat.

·                 A gyermekek könnyen megtanulhatják, hogyan tudják elhalasztani az esti lefekvést panaszkodással, sírással…

·                 Hogyan lehet az elfoglalt szülő figyelmét magukra felhívni nyafogással…

·                 A síró, toporzékoló, hisztiző gyermek a legtöbb ember számára felzaklató látvány: az erős akaratú gyermek így vívhat ki hatalmat magának, és irányítása alá vonhatja szüleit…

A 3. szabály alkalmazásának lényege:

·         Néhány viselkedést büntetni kell, de a testi fenyítés arra is tanít, hogyha nem értünk egyet valamivel, mi is üthetünk!

·         Az enyhe büntetők is csak akkor segítenek, ha a gyermek 1egalább négyszer annyi jutalmat szokott kapni, mint amennyi büntetést!

·         4:1! Fontos ezt az arányt megtartanunk gyermekünk önbizalma, pozitív énképe, jó kapcsolatunk érdekében!

·         Vannak szerencsés szülők, akiknek elég a kívánatos viselkedések eléréséhez a közös szabályalkotás, a kívánatos viselkedések megerősítése, a kérés, a határozott utasítás, az időnkénti figyelmeztetés alkalmazása.

kevésbé szerencsés szülőknek és a hivatásos nevelőknek meg kell tanulniuk alkalmazni:

–          a kioltást, az aktív mellőzést

–          a kiállítást,

–          a logikus következményeket,

–          a természetes következményeket, és a viselkedés büntetőt is.

kioltás eljárása azon a törvényszerűségen alapszik, hogy amelyik viselkedést nem követ megerősítő, az csökken, kialszik.

–          Ha a figyelem tartotta fenn a viselkedést, akkor azt kell visszavonnunk.

Pl: hiszti, nyafogás, árulkodás, mások beszédébe való beleszólás, követelőzés, trágár beszéd esetén többnyire a felnőtt figyelme a megerősítő, visszatartása tudatosságot igényel.

–          A legfontosabb szabály, hogy testi épséget veszélyeztető viselkedéseket nem lehet figyelmen kívül hagyni!

–          Az aktív mellőzés módszere, amikor valamilyen tevékenységgel látványosan lefoglaljuk magunkat, könnyebb, mint a figyelmen kívül hagyás szemkontaktussal.

–          büntetés az az eljárás, amikor a nemkívánt viselkedést kellemetlen következmény, enyhe büntető követi.

–          Enyhe büntető, kellemetlen következmény az, ami káros mellékhatások nélkül és nemcsak a felnőtt jelenlétében csökkenti a nemkívánt viselkedés előfordulását.

Figyelmeztetés:

–          Sokan esnek abba a csapdába, hogy átmeneti hatása miatt túl gyakran alkalmazzák, és átmeneti hatása miatt észre sem veszik, hogy nem csökkenti, hanem kifejezetten növeli a nemkívánt viselkedés gyakoriságát.

–          Mindig figyeljük meg, mi az eredménye a módszernek, amit alkalmazunk!

–          Ha a figyelmeztetés nem hoz pozitív változást, először azt vizsgáljuk meg, kap-e elég pozitív visszajelzést a gyermek, amikor jó.

–          Ha a gyermek mosolyog, rezzenéstelen arccal reagál, viszont szidalmaz, dührohamot produkál, más módszert kell alkalmaznunk.

Kiállítás. tevékenységből való kivonás:

–          A viselkedésterapeuták megfigyelései szerint, annyi percig hatékony a kiállítás. ahány éves a gyermek.

–          A módszer elsősorban akkor hatásos, ha valamilyen nemkívánt viselkedés a gyors abbahagyását közös szabályalkotással. utasítással nem tudtuk elérni.

Például: verekedés, szemtelen beszéd, követelőzés, dobálózás, tárgyak             rongálása

–          Fontos. hogy a gyermeknek tudnia kell, melyek azok a viselkedések, amelyeknek kiállítás a következménye.

–          Amikor a helyzet bekövetkezik, már csak egy gyors utasítással kiállítjuk a gyermeket. és utána megbeszéljük, tudja-e hogy mi volt a probléma,  és mit kellett volna tennie.

Természetes következmények:

–          A természetes következmények időnként jobb tanítómesterek, mint mi. Nekünk csak meg kell állnunk, hogy nem akadályozzuk meg a nemkívánt viselkedést, és annak következményét. Pl.: A gyermek nem fogadja el barátja ötleteit, a felnőtt, nem avatkozik be, barátja megharagszik, ott hagyja a játékot. Ez időnként jobban elgondolkoztat, mint a felnőtt magyarázata, kérése.

–          Egyértelmű, hogy a gyermekekre veszélyes következményeket nem soroljuk a bevárandó természetes következmények közé.

Logikai következmények

–          Ilyenkor a nemkívánt viselkedés és a büntetés között logikai összefüggés, kapcsolat van.  PI.: A gyermek veszélyesen közlekedik a kerékpárral, nem használhatja a kerékpárját egy ideig, nem jött haza a megbeszélt időre, kimarad egy találkozás a barátaival, a rágót lehetetlen helyekre ragasztja, nem kap rágót egy darabig.

Viselkedés büntető:

–          Kedvelt privilégiumok visszavonása egy időre. PI: közös barkácsolás, bábozás, baráti program, tv, magnó, számítógép, telefon használat elhalasztása.

„Nagymama-szabály” alkalmazása:

–          Először meg kell csinálni az elvárt dolgot, csak utána jöhet a kedvelt tevékenység, jutalom.

–          Ha, akkor kontingencia megtartása-fordítva nem működik, bár sok gyermek próbálkozik ezzel!

PI.: Először el kell rakni a játékokat, utána lehet menni a barátokhoz. Ha megfürödtél, utána jöhet az esti mese. Ha megvacsoráztunk, utána jöhet az édesség. Először meg kell várni, míg anyu befejezi a munkáját, utána lehet együtt társasozni.

A gyermek intelmei szüleihez

 • Ne kényeztess el! Tudom jól, hogy nincs mindenre szükségem, amit kérek, csupán kipróbálom, hogy mit csikarhatok ki Tőled.
 • Légy velem határozott. Ez azért fontos nekem, mert ezáltal érzem magam biztonságban.
 • Ne engedd, hogy rossz szokásokat vegyek fel. Te vagy az egyetlen, aki ezekre még idejekorán figyelmeztethet.
 • Ne viselkedj úgy velem, mintha fiatalabb lennék, mint amilyen valójában vagyok. Ezzel csak azt éred el, hogy ostoba módon “nagy”-ként próbálok viselkedni.
 • Ne javíts ki mások előtt. Sokkal többet érsz el, ha kettesben, csendesen megmagyarázod, hogy miben hibáztam.
 • Ne tégy úgy, mintha a hibáim bűnök lennének. A kettő összekeverése megzavarja bennem az érfékek megtanulását.
 • Ne védj meg cselekedeteim következményeitől! Néha szükségem van arra, hogy – fájdalmak árán – magam tapasztaljam a következményeket.
 • Ne vedd rossz néven, ha azt mondom: “nem szeretlek”. Legtöbbször nem Te vagy az, akit nem szeretek, hanem azt a hatalmat, ami megakadályoz, hogy kedvem szerint cselekedjek.
 • Ne törődj sokat apró egészségi panaszaimmal. Néha csak azt szeretném elérni, hogy figyeljenek rám.
 • Ne korholj állandóan! Ha folyton zsörtölődsz, csak úgy tudok védekezni, hogy siketnek tettetem magam.
 • Ne felejtsd el, hogy nem tudom mindig pontosan kifejezni magam. Ezért tűnik úgy néha, mintha nem lennék “becsületes”.
 • Ne rázz le, ha kérdésekkel fordulok Hozzád. Ha nem válaszolsz, egy idő után azt veszed majd észre, hogy abbahagyom a kérdezést, és máshol keresek választ a kérdéseidre.
 • Légy következetes. Ha nem vagy az, zavartnak érzem magam, és nem tudok többé bízni Benned.
 • Ne mondd nekem, hogy a félelmeim butaságok. Nagyon is valóságosak ezek a félelmek és csak úgy tudsz segíteni nekem, ha megpróbálsz megérteni.
 • Sose tégy úgy, mintha tökéletes és tévedhetetlen lennél. Túlságosan nagy lesz a csalódásom, mikor rájövök, hogy egyik sem vagy.
 • Ne gondold, hogy elveszíted a tekintélyed, ha bocsánatot kérsz tőlem. Becsületes bocsánatkérés meleg érzéseket ébreszt bennem irántad.
 • Ne felejtsd el, hogy szeretek kísérletezni. Kérlek, nyugodj bele a próbálkozásaimba, nem tudok meglenni ezek nélkül.
 • Ne felejtsd el, hogy milyen gyorsan felnövök. Biztos nehéz Neked velem lépést tartani, de kérlek, legalább próbáld meg.
 • Ne felejtsd el, hogy nem tudok létezni szeretet és megértés nélküled, talán nem is kell ezt Neked hangoztatnom. Vagy mégis?
 • Kérlek, tartsd magad jó kondícióban és légy egészséges. SZÜKSÉGEM VAN RÁD!

A gyermeknevelés tíz parancsolata

 1. Adj gyermekednek folyamatos, állandó, személyes gondoskodást! Ez éppen olyan fontos, mint az élelem.
 2. Adj nagylelkűen gyermekeidnek idődből és megértésedből! Játssz velük, olvass nekik többet, mint amennyit általában a családban szoktak!
 3. Gondoskodj állandóan újabb és újabb tapasztalatokról, és mesélj hozzá, beszélgess vele sokat! Így születésétől kezdve részesítheted az anyanyelv változatos fordulataiban.
 4. Bíztasd, hogy sokféle módon játsszék egyedül és más gyerekekkel is, kutasson, fedezzen fel, konstruáljon, utánozzon és alkosson!
 5. Többször és többet dicsérd az erőfeszítéseit, mint a teljesítményét!
 6. Egyre fokozódó mértékben kívánj gyermekeidtől felelősségtudatot! Teremts olyan körülményeket, hogy a feladatok teljesítéséhez minden erejét össze kelljen szednie, összes képességeit latba kelljen vetnie!
 7. Emlékezz rá, hogy minden gyermek sajátos tulajdonságokkal rendelkező egyszeri, egyedi személyiség. Így az, ami kedvező az egyiknek, nem biztos, hogy jó a másiknak.
 8. Műveld magad annyira. Hogy észrevehesd gyermekeidben a temperamentumának és életkorának megfelelő vonásokat, és az azoktól eltérő jelenségeket!
 9. Sose fenyegesd gyermekeidet azzal, hogy nem fogod szeretni, vagy túl adsz rajta! Elítélheted viselkedését, de sose érezze úgy, hogy őt ítéled el!
 10. Gyermeked nem kérte, hogy megszülethessék, ez a Te akaratod volt. Csak a vele való mindennapos törődés, jó érzelmi kapcsolat hozza létre nála a szülő iránti hálás szeretetet.

„Légy olyan, mint amilyennek fiadat látni szeretnéd!” (Deák Ferenc)


[1] LYNN CLARK SOS! oktatócsomag (film+könyv)

Kapcsolódó cikkek

INTERJÚ VEKERDY TAMÁSSAL

Dr. Vekerdy Tamás, pszichológus Az óvoda nem arra való, hogy felkészítse a gyereket az iskolára Forrás: babaszoba.hu „Az óvoda arra való, hogy az óvodás korú gyerek számára a legkedvezőbb környezetet

A KUNSZENTMÁRTONI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK KÍNÁLATA HOGYAN ÉPÍTHETŐ BE AZ ÓVODAI NEVELÉSBE?

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ önkormányzati intézmény, 2013. január 1-én alakult, a Helytörténeti Múzeum, a József Attila Könyvtár, a Szabó Gyula Művelődési Központ és a Deák utcai Óvodai Egység integrált

BEMUTATKOZIK A PESTSZENLŐRINCI KEREKERDŐ ÓVODA ZÖLDIKE TAGÓVODÁJÁNAK A TEKNŐS CSOPORTJA

Kollégáimmal célunk, hogy az együttműködő, toleráns, kreatív kis személyiségeket segítsük kibontakozni, a tapasztalatok, és élményszerzési lehetőségek biztosításával, és az átélt közös élmények könnyítsék, hogy megtalálják helyüket a csoportban. Csoport életkor