ORLIK SZIDÓNIA: NAPLÓBEJEGYZÉSEK

82 éves vagyok, és 61 év telt el, amióta megírtam az alábbi verses megemlékezést. Akkor 21 éves voltam. A képzőt 1956-ban végeztem el.

Nagyon szerettem az Brunszvik Teréz óvónőképzőt és a tanárokat, ahová három évig jártam. Nevelő, emberi magatartásuk sokat segítettek óvodai munkám során, de az élet más területein is.

Az alábbi vers nem irodalmi értékű, inkább a tartalma, az, ahogy anyák napján gondoltam a Riza nénimre. Sajnos, nem küldtem el neki az írást, de kárpótolhatták, hogy leveleztünk majdnem halála napjáig. Hozzám írt leveleit őrzöm a mai napig. A temetőben látogatom a síremlékét, nem lehet őt elfelejteni.

Felismerés

Wéber, Tarján, Jávor, Prohászka Ferenc tanár uraknak, és Riza néninek

Mert, hogy a zenét, irodalmat úgy megszerethettem,

Úgy érzem, csak Önöknek köszönhetem.

Mert mi az, ami felemel?

Mi az élet tartalma?

Művészet, művészet, s a világ irodalma.

Ha zenét hallgatok, csak szépre gondolok,

Elfelejtem az élet száz baját,

Hisz oly szép a világ a zenevilágon át.

Ha verset olvasok,

Úgy érzem, nekem szól,

Hisz oly szép a világ az irodalmon át.

S azt a sok jót és szépet, amit ott Önöknél tanultam,

Adom tovább, tovább,

Hogy szebb legyen a nagy világ a kis ember életében is a

Művészeten át.

Riza nénimnek anyák napjára

Mostanában igen gyakran az jut az eszembe,

Volt nekem egy jó tanárnőm, kit nagyon szerettem.

Szeretnék olyan lenni, mint amilyennek ismertem,

Sajnos, azonban meg sem közelítem.

Arca szép, és bársonyos,

Szeme ragyogó,

Haja őszses, míg ő

Összesen elragadó.

Soha senkit meg nem bántott, tapintatos volt,

Szerették is ám a lányok, hajh, de mennyire!

Igazságos volt nagyon, de velem???

Azt hiszem, ez kettőnk titka legyen.

Ha valami bajom volt, hozzá fordulhattam,

Mindig volt egy jó tanácsa, amitől nyugodhattam.

Életem csupán azért nem mostoha,

Hisz van emlékeimnek egész hosszú sora.

Tartsa Isten egészségben soká, soká őt,

Legyen olyan boldog, mint amilyennek

Engem tett, egyedül csak Ő.

Mostanában igen gyakran az jut eszembe,

Van nekem jó tanárnőm, kit nagyon szeretek.

Ha valami bajom van, hát hozzá fordulok,

Mindig van egy jó tanácsa,

Mitől nyugodhatok.

Éljen soká Riza néni!!!

Kapcsolódó cikkek

VEKERDY TAMÁS: AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK NEM A HÜLYÉK ISKOLÁI

Ez van rovat Veress Dóra A kötelező hittan, az erkölcstanoktatás, a délután négyig ülés a suliban, az állami tankönyvek egyeduralma nem csak az iskolák életét befolyásolja idén szeptembertől, hanem az

MI MINDENT KELL TUDNIA EGY 6-7 ÉVES GYEREKNEK AHHOZ, HOGY FELKÉSZÜLTEN VÁGJON NEKI AZ ISKOLAI ÉLETNEK?

Milyen lelki-fizikai állapotban kell lennie, hogy ne kudarcként élje meg az első osztályt? Noha az iskolára való alkalmasságra való előkészület elsősorban az óvoda feladata, mégsem elhanyagolható a család szerepe a

SEGÍTSÉG A SZÜLŐKNEK MINDENNAPI VISELKEDÉSPROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁHOZ

1. szabály:  Jutalmazza a jó viselkedésformákat, tegye ezt gyorsan és gyakran! Amelyik viselkedésre figyelünk, az erősödik meg, az terjed. 2. szabály: Még véletlenül se jutalmazza a rossz viselkedést! 3. szabály: