MESE ÉS VALÓSÁG – BESZÁMOLÓ EGY INNOVATÍV SZÜLŐI ÉRTEKEZLETRŐL

Óvodámban minden nevelési évben három szülői értekezletet tartunk. Az értekezletek hagyományos formáját a 2017-2018-as nevelési évben bontottam meg. Szükségét láttam, hogy a munkából elfáradtan megérkező szülők feltöltődjenek, és olyan gondolatokkal térjenek haza, amelyek segítségül lehetnek számukra az eredményesebb gyermeknevelésben.

A szakvizsgás képzésen több tanárom is csapatmunkában dolgoztatta fel velünk az aktuális témát. Mindig felüdülés volt számunkra az ilyen jellegű „tanóra”. Úgy gondoltam, ez a feldolgozási/szervezési forma hatékonyabb lesz a szülőkkel való értekezlet alkalmával is. Nem csalódtam. Kolléganőmmel megbeszéltem tervemet, ő kicsit vonakodva, de később örömmel támogatott engem. A témaválasztásban mindig a csoportom aktuális érzelmi állapotát és képességük fejlettségét, felmerülő problémákat vettem figyelembe. Mivel a legelső új szervezésű értekezlet áll szívemhez legközelebb, erről számolok most be. A téma feldolgozásához sokat segített két szakmai előadáson való részt vételem:

 • Tari Annamária, Vida Ágnes, Prof. Bagdy Emőke: XXI. századi gyerek -XX. századi pedagógus című egy napos előadás.
 • Boldizsár Ildikó: Meseterápia alapjai című 2 órás előadás.

Innovatív szülői értekezlet

Helye, ideje: 2018. 01 25.Zuglói Pöttöm Park Óvoda, Bagoly csoport

Témája: korcsoportnak megfelelő meseválasztás

Címe: MESE és VALÓSÁG

Témaválasztás indoklása:

3-5 éves gyermekeink tőlünk óvó néniktől szívesen hallgatnak mesét, de napközben motiválásunkra is csak nehezen veszik kezükbe a mesekönyveket. A 24 fős gyermekcsoportom egy harmadának gondot okoz a reggeli leválás szüleitől. A gyermekekkel való beszélgetésekből és a fogadóórákból kitűnt, hogy óvodásaink nem megfelelő tartalmú mesét hallanak. Sokan csak „divat” meséket néznek modern eszközökről.

Előkészületei:

 • Frappáns, motiváló cím kitalálása, faliújságra kifüggesztése
 • Óvodapszichológussal konzultálás (a modern mesékről)
 • megfelelő mesék kiválasztása és pendrive-ra másolása
 • Vizuál táblára 3 segítségnyújtó írás elkészítése:
  • 4 szempont szerint az óvó nénik összehasonlítják a 2 mesét (szakirodalom, tanulmányok, tapasztalatok alapján)
  • életkor szerinti meseválasztás
  • szakirodalom ajánlása
 • csapatszerveződéshez idézetek kinyomtatása, papírcsíkokra vágása, kis kosárba készítése
 • csapatlapok megírása, kinyomtatása
 • technikai eszközök beállítása, összeszerelése

Lebonyolításának menete:

 1. Szülők köszöntése, téma felvezetése  

A szülők köszöntése után elmondtam, mit is takar a cím, és ismertettem a szülői értekezlet menetét. Majd megkérdeztem, hogy van-e közöttük, aki tartózkodik, és nem szeretne egyik csapat munkájában sem részt venni.

Elmondtam, hogy az értekezletünk célja nem a meggyőzés, hanem a gondolatébresztés, illetve a téma továbbgondolása.

 • Mesenézés

   Miután mindenki beleegyezett a közös témafeldolgozásban, megnéztünk közösen két mesét.

1. Az aranyszőrű bárány-magyar népmese (Szabó Gyula színész mesemondásával)

2. Tomi és a wc – modern mese (a you tube-on bármelyik gyermek rátalálhat)

 • Csapatalakítás és csapatmunka

 A mesenézés után körbementem a kiskosarammal és minden szülő húzott egy papírcsíkot. A papírcsíkokra népmesei fordulatok voltak írva. Négyféle mesefordulat, s az azonosak ugyanolyan színnel. Az azonos szövegűt húzók alkottak egy csapatot.

Első csapat: Jótett helyébe jót várj! (piros színű)

Második csapat: Az Óperenciás tengeren is túl (kék színű)

Harmadik csapat: Hát te hol jársz itt, ahol a madár se jár? (zöld színű)

Negyedik csapat: Hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak (narancssárga színű)

A csapatok külön asztalhoz ültek és kiosztottuk számukra a csapatlapokat. Ezekre 4 féle szempontot írtam, amelyek alapján kellett a csapatoknak megbeszélés során összehasonlítani a látott meséket.

Összehasonlítási szempontok:

 • nyelvezet/anyanyelv
 • gyermeki lélektan, gondolkodásmód, életkor figyelembevétele
 • mondanivaló, cselekmény
 • mire nevel?

Négy csapat alakult és négy szempontsor volt. Így minden csapatnak csak egy szempont alapján kellett az összehasonlítást elvégeznie. (egyik csapat szorgalmát dicsérte, hogy mind a 4 szempont alapján kitöltötte a lapot)

Örömmel tapasztaltuk, hogy szorgalmasan, komolyan véve a feladatot, megbeszélve töltik ki a papírt. Néha nevetgélve, oldott hangulatban zajlott a csapatok munkája.

Mi, óvó nénik közben közöttük járva figyeltünk vagy épp félreültünk. A mikor elkészültek a csapatok (kaptak egy időtartamot, 15 percet), választottak maguk közül egy „szószólót”, aki ismertette mindenkivel a saját csapata véleményét. Ilyenkor a többi csapat is hozzászólhatott.

 • Óvó nénik gondolatai

Utoljára mi, óvó nénik is ismertettük véleményünket, amelyet a vizuál tábláról látva figyelemmel követhettek a szülők.

Örömmel fedeztük fel, hogy voltak egyezések elsősorban a két mese nyelvezetével és cselekményével kapcsolatban. Megbeszéltük, hogy a modern mesék, nem mesék, – de természetesen vannak kivételek, amelyek segítik a gyermek belső képi világának fejlődését, a feszültségei oldását.

mert a valós mindennapi életről szólnak. Nincsenek benne mesefordulatok, „varázsigék”, nem repítik a gyermekeket a valóságon túli mesevilágba. Nincsenek benne kódolt üzenetek, nem készítenek fel a nagy betűs élet problémáinak megoldásaira. A gyermek belső képi világát sem fejlesztik.

 • Szülői értekezlet lezárása

A szülői értekezlet végén megkérdeztük, hogyan érezték magukat, mondják el véleményüket.

Többen is elmondták, hogy jó volt így oldottan beszélgetni, még munka után is élvezték és jónak találták ezt a szervezési formát. Több témát is feldolgozhatnánk így! Volt aki, megköszönte a témaválasztást, mert ő megerősítést kapott abban, hogy jól csinálja.

Kérték, hogy a táblára felírtakat hadd fotózhassák le, illetve küldjem át a csoport e-mail címére is.

Hasznosulása, pozitív hatásai

 • a szülők elmondása alapján a közös facebook oldalukon még folytatták a témában az elmélkedést és többen egymásnak mesekönyveket ajánlottak
 • otthoni napirendbe, bekerült a mindennapi mesemondás
 • a gyerekek hoztak be otthonról életkoruknak megfelelő, igényes mesekönyveket
 •  a szülők jobban megnyíltak előttünk, így jobban megismertük otthoni szokásaikat, gyermeknevelési stílusukat
 • két szülőnél tapasztaltuk, hogy az öltözőben már nem tablettel várja gyermekét, hanem mondókás könyvvel
 • egy szülő beszámolt arról is, hogy megvette Berg Judit egyik könyvét, s azóta a kisfiát leköti a mesélés
 • megalapozódott a mesejátszás projekt: egy év múlva a projektben a gyerekek olyannyira, motiváltak és aktívak voltak, hogy két mesét is feldolgoztunk, s egyiket szívesen eljátszották a szomszéd csoport nagyjainak

Összegzés: Örülök, hogy bátran mertem újítani a szülői értekezletek formáján. A hasznosulásokból kitűnt, hogy már az első innovatív értekezletnek lett pozitív hatása: tudatos meseválasztás irányába sikerült elmozdítani a szülők gondolkodását, s így a gyakorlatát is.

„Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, már inkább megjegyzi.
De amiben Ő maga és tevékenyen részt vesz, az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.”

Úgy gondolom, hogy Kodály Zoltán szavai, nemcsak a gyermekekre, de ránk felnőttekre is igazak.

Az olyan szülői értekezletek, amelyekben a szülők is tevékenyen részt vehetnek, arra nemcsak jobban emlékeznek, hanem nagyobb és pozitív kihatással van a további gondolkodásukra és tevékenységükre.

Mindenkinek ajánlom, hogy lépjen ki a komfortzónából ezen a területen is, mert megéri.

Elsősorban a gyermekeink, de a szülők, a kapcsolatunk is sokat nyer a formabontással.

És végül lessünk be a csapatok munkájába!

Farkas Gyöngyi, óvodapedagógus

Zuglói Pöttöm Park Óvoda

Kapcsolódó cikkek

MARXÉK

Ezúttal a filozófus doktorra és a feleségével való kapcsolatára, Jenny von Westphalenre (1814-1881) gondolok. Aki haláláig hű szellemi és lelki társa maradt Karl Marxnak (1818- 1883), a XIX. század egyik

INTERJÚ DR. PÁLFI SÁNDORRAL, A GYERMEKEKRE FÓKUSZÁLÓ KORAI NEVELÉS KÖTET SZERKESZTŐJÉVEL

Aki lejegyezte: Pivókné Gajdár Klára Európa Rádió Debrecen – 2019. Riporter Tóth Emese Pálfi Sándor a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara tanszékvezető főiskolai tanára. Megjelent egy könyv, egy tankönyv

CSODÁK PALOTÁJA?

Minden generációnak élmény, azontúl Élményközpont, ahol a tudást játszva lehet megszerezni, de Játszóház is, amely minden korosztálynak szórakoztató hely. Oktatási intézmény is, melyben információkhoz jut és játékos módon tanulhat a