Körmöci Katalin

Körmöci Katalin, az Óvodai Nevelés
című módszertani szaklap főszerkesztője

Számomra az Óvodai Nevelés szakmai folyóiratának főszerkesztői munkája és ezen honlap szakmai gondozása megtisztelő, de ugyanakkor úgy érzem, hogy a régebbi szakmai tapasztalataim következménye, vagy akár annak hozadéka.

Öröm, és egyben kihívás is ez a munka, mert fontos az a vágyam, hogy az óvodás gyermek nevelésének mindennapjaiban a keletkező új, szakmai igényeket kielégítsem, de felemelőnek és fontosnak érzem az új igények születésében való inspiratív tevékenységet is.

Célom: „Az óvodás gyermekek mindenek felett álló érdekeinek érvényesítése”, és e cél elősegítése megtörténhessen a lehető legtöbb vonatkozásban, – mind a szülők, mind az óvodapedagógusok, mind a gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára. Ezt szeretném szolgálni.

Amit vállalok az az, hogy örömmel, tiszta szívvel és felelősen fáradozok e cél érdekében. Tudom és hiszem, hogy a lap és a honlap sikere közvetetten a gyermekek javára szolgál, s akkor elégedett lehetek. Van célom, elhivatott vagyok, így hát ez garancia, amiben a kedves Olvasók is reménykedhetnek.

Miből táplálkozik elhivatottságom, szakmai felelősségem?
Abból, hogy szerencsésnek mondhatom magam, mert:

 • minden munkahelyemen a pedagógiai munka személyiségépítő jellegét élvezhettem,
 • végzettségeim, diplomáim egymást erősítették (tanító, matematika tanári, pedagógia),
 • minden életkort végig taníthattam, nevelhettem óvodásokat, általános iskola alsó és felső tagozatosait, majd középiskolásokat, az óvóképzősöket és az óvodapedagógusokat (továbbképzések, előadások, szakirányú tanfolyamok alkalmával és óvodapedagógiai konferenciák szervezésekor),
 • minden életkorú gyermek tanítása-nevelése során élvezhettem a reám bízottak bizalmát,
 • tudásomat, tapasztalatomat át tudtam adni akár az óvóképzés és a felsőoktatási előadások, a szakmai napok,
  a konferenciák, a tanfolyamok megszervezésében és lebonyolításában, és azoknak szakmai anyagából készült publikációk és szakkönyvek kiadásában is, – és azért is szerencsésnek mondhatom magam, mert
 • sokakkal találkozhattam, akikkel ebbéli elkötelezettségünkben egymást gazdagíthattuk, támogattuk, elkötelezettségükben egyet értettünk, buzdítást, elismerést adtunk egymásnak fáradozásunk során.
 • Szándékaim szerint  minden olyan élményt, javaslatot, ötletet megfontolok, amely közvetve vagy közvetlenül az óvodás  gyermekek boldog gyermekkorához hozzájárul.

„Egy szabadságszerető hazában a tökéletes nevelés kötelesség!”/Gróf Széchenyi István/

Ezért:

 • azon dolgozom, hogy az Óvodai Nevelés folyóirat és a www.ovi-suli.hu honlap továbbra is az óvodás gyermek nevelése szolgálatában álljon,
 • legyen továbbra is vezető szakmai orgánum,
 • várok olyan olvasói és írói tábort, akik szívesen megosztják az olvasókkal tudásukat, tapasztalataikat, élményeiket, sikereiket, útkeresésüket, jobbítási szándékukat, nehézségeiket az olvasókkal, s ezen keresztül hozzájárulnak gazdagodásunkhoz.

„Nem az új gondolatok megértése a nehéz,
hanem a régiektől való megszabadulás,
mert ezek behálózzák agyunk minden zugát…” /J.M.Keynes/

Hiszek abban, hogy ha megosztjuk vagy megvitatjuk a gondolatainkat, akkor tisztulnak, csiszolódnak, árnyaltabbá válnak tetteink, gondolataink, tudásunk, nevelői gyakorlatunk.

És ez maga a siker, – mind a gyakorló óvodapedagógus, mind a szülő sikere, akit ebbéli sikere bizonyosan az újabb és újabb jobbítás és siker felé terel, de főként az óvodáskorú gyermekek számára, akik az ilyen nevelők mellett átélhetik azt a pszichés légkört, amelyben testileg és lelkileg jól érzik magukat.

„A gyermek akkor fejlődik a legjobban, ha testileg és lelkileg jól érzi magát.”