Észrevétlenül születnek a kis „művészek” Tatabányán

A Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda nevelőtestülete a német nemzetiségi hagyományok ápolása és a környezeti nevelés mellett, nagy hangsúlyt fektet a vizuális nevelés területeire, a rajzolásra, mintázásra, és a kézimunkára is.

Csoportjaink napirendjét úgy alakítottuk ki, hogy a gyermekeknek az egész nap folyamán lehetőségük legyen az ábrázolás és kézimunka különböző formáinak kipróbálására. Figyelünk arra, hogy elegendő idő, megfelelő hely, és nyugodt légkör álljon a gyermekek rendelkezésére a kreatív alkotáshoz. Az elkészült gyermekmunkákkal az óvoda folyosóját díszítjük, azokat hetente kiállítjuk a szülők és családok számára. A gyerekek nagyon büszkén mutatják meg elkészült és kiállított munkáikat hozzátartozóiknak. Csoportszobáink falait is aprólékosan kidolgozott, csodaszép, bekeretezett gyermekmunkák díszítik. Ez a gyermekek munkájának elismerése, ennek eredményeként növekszik önbizalmuk, szeretve érzik magukat, ami pozitív énképük kialakulásához is nagymértékben hozzájárul. Figyelünk a csoportszobák és az óvoda többi helyiségének színekben, alapanyagokban harmonizáló esztétikus berendezésére, ezzel is segítve, hogy a gyerekekben kialakuljon az esztétikai érzék, és nyugodt, letisztult környezetben tölthessék mindennapjaikat.

Az örömmel és gyakran végzett rajzolás, mintázás kézimunka rengeteg területen fejleszti a gyermekek képességeit, így hozzájárul az eredményes iskolakezdéshez is. A vizuális észlelés, vizuális figyelem és a vizuális memória megfelelő szintre történő fejlesztése, alapvető fontosságú az iskolai kudarcok elkerülése érdekében. A különböző, érdekes anyagokkal végzett barkácsolás és kézimunka, a nyomdázás, festés, rajzolás segíti a testséma kialakulását, az irányok gyakorlását, a tárgyakhoz és önmagukhoz való helyzetüknek meghatározását, tér-forma-és szín ismereteiknek gazdagodását, szépérzékük és esztétikai érzékük kialakulását. Segít a feszültség levezetésben, a gyermeknek örömet okoz, energiát szabadít fel. A rajz, mintázás, kézimunka során óvodásaink a magyar hagyományok mellett a német nemzetiségi hagyományokkal, szokásokkal is megismerkednek, hiszen a népi motívumokat gyakran felhasználják munkáikhoz.

Városi 1. helyezett                              

Megyei 2. helyezett

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek műalkotásokkal, neves festők, fafaragók, szobrászok, művészek alkotásaival is megismerkedjenek, amihez mindig megragadjuk a kínálkozó alkalmakat. Az elérhető közelségben rendezett kiállításokra elvisszük a gyermekeket. Udvarunkon városi, muzeális értékként fafaragványok, díszoszlopok vannak elhelyezve, ezeket a gyermekek naponta láthatják, megérinthetik, megfigyelhetik, közel kerülhetnek hozzájuk.

Törekszünk a gyermekmunkák nagyközönséggel való megismertetésére is, ami a gyermekek valós igénye és öröme. Lehetőségeinkhez mérten munkáikból az óvodán kívül is kiállításokat rendezünk. Legutóbb ilyen kiállításra a közeli művelődési házban volt példa, a farsangi ünnepkör keretében.

Megragadjuk az alkalmakat a rajzpályázatokon, alkotópályázatokon való részvételre. A tehetséges gyermekek felismerésében sokat segít, ha külső, elfogulatlan bizottságok értékelik a munkáikat. Ez az óvodapedagógusok számára is nagy jelentőségű lehet, a tehetséges gyermekek további fejlesztési lehetőségeinek meghatározásában, a tehetséggondozásban.

Az alábbiakban néhány, a vizuális neveléssel kapcsolatos programunkat, eredményünket említem meg a közelmúltból, a teljesség igénye nélkül:

  • 2019. márciusában a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ által kiírt országos nemzetiségi rajzversenyen a 2. és 3. helyezett is óvodánkból került ki, további 6 gyermekünk pedig különdíjas lett, munkáikat kiállításra javasolta a zsűri.
  • 2019. májusában H. Gábor Erzsébet író, költő újonnan megjelenő gyermekverses kötetének verseihez a mi óvodásaink készítették az illusztrációkat. A könyv bemutatójához nagyszabású kiállítást és rendezvényt szerveztünk, amiről a sajtó munkatársai, a helyi napilap és televízió is tudósított.
  • 2019. júniusában Tatabánya város által kiírt „Tatabánya Múltja, Jelene és Jövője” című naptár- rajzpályázat során a színvonalas kiadványba a 12 városi díjazott munkából kettő, az általunk beküldött rajzokból került ki. Az előző évben, 2018-ban szintén 2 óvodásunk pályázata nyert, és került be naptárba.
  • 2019. decemberében a Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által meghirdetett az „Advent fényei” című városi rajzpályázaton az 1. és 3. helyezést érte el két óvodásunk.
  • 2020. februárjában a Jókai Mór Általános Iskola által kiírt „Álmaim” című rajzpályázaton megyei 2. helyezést értünk el óvodásunkkal.
  • Szintén 2020. februárjában a Neue Zeitung német nyelvű hetilap országos versenyt hirdetett. Koch Valéria írónő német nyelvű verseihez készítettek a gyermekek illusztrációkat. 12 óvodásunk különdíjat kapott, rajzaik az újságban és az interneten is megjelentek.

Az elmúlt időszakban hetente váltakozó témával rajzversenyt indítottunk, melynek egyik célja, hogy a családokat, szülőket is bevonjuk az alkotás örömébe. A rajzversenyen hétről-hétre egyre több gyermek vesz részt. Különlegessége, hogy a gyermekekkel folyamatos kapcsolatban tudunk maradni, a gyermekeket, rajtuk keresztül pedig szüleiket is képesek vagyunk távolról is motiválni, alkotásra ösztönözni. A közös alkotás növeli az összetartozás érzését, jó élményeket, boldog perceket nyújt a családoknak.

Terveink a jövőre nézve: A következő nevelési évtől az ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó alkotódélutánok megszervezését tervezzük. Terveink között szerepel még megyei német nemzetiségi rajzpályázat meghirdetése, gyermekek számára rendezett szakkör-foglalkozások a vizuális területen, valamint helyi, városunk ünnepeihez, hagyományaihoz kapcsolódó alkotópályázat megszervezése.

Gyermekeink vizuális nevelését, képességfejlesztését szívünkön viseljük, minden lehetséges módon igyekszünk azt segíteni. A tehetséges gyermekek útjait a legjobb irányba tereljük, figyelünk a tehetséggondozásra, a fejlődés lehetőségeire. Az alkotás öröme, az azzal kapcsolatos jó élmény és öröm áthatja az óvodai élet mindennapjait, hiszen nekünk az a legfontosabb, hogy a gyermek jól érezze magát, boldogan töltse nálunk óvodás napjait, éveit.

Szórád Éva
német nemzetiségi óvodapedagógus
Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda

Kapcsolódó cikkek

A MÉDIA HATÁSA A GYERMEKEKRE ÉS A FIATALOKRA

Az elmúlt évtized kutatásai bebizonyították, hogy védtelenül hagytuk a gyermeket a televízió előtt, a számítógép előtt, az internet titkaival, szemben, az okos telefonnal a kezükben, kiszolgáltattuk őket akkora információ áradatnak,

MÚZEUM, MINT JÁTSZÓTÉR ÓVODÁSOKNAK?

Gyerekként kevéssé szerettem múzeumba menni. Néhány éve még azt gondoltam, a múzeum szó hallatán, hogy az csakis régi, poros, unalmas hely lehet. Őszinte leszek: felnőttként nem is tettem be a

APA, TE IS LEGYÉL ITT!

Forrás: babaszoba.hu Vajon amellett, hogy az édesanyák szerepét folyton kiemeljük a gyermek életében, miért nem említjük az apukákat is, akikre legalább ekkora szükségük van a csöppöknek? Íme, egy kisgyermek levele.