Észrevétlenül születnek a kis „művészek” Tatabányán

A Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda nevelőtestülete a német nemzetiségi hagyományok ápolása és a környezeti nevelés mellett, nagy hangsúlyt fektet a vizuális nevelés területeire, a rajzolásra, mintázásra, és a kézimunkára is.

Csoportjaink napirendjét úgy alakítottuk ki, hogy a gyermekeknek az egész nap folyamán lehetőségük legyen az ábrázolás és kézimunka különböző formáinak kipróbálására. Figyelünk arra, hogy elegendő idő, megfelelő hely, és nyugodt légkör álljon a gyermekek rendelkezésére a kreatív alkotáshoz. Az elkészült gyermekmunkákkal az óvoda folyosóját díszítjük, azokat hetente kiállítjuk a szülők és családok számára. A gyerekek nagyon büszkén mutatják meg elkészült és kiállított munkáikat hozzátartozóiknak. Csoportszobáink falait is aprólékosan kidolgozott, csodaszép, bekeretezett gyermekmunkák díszítik. Ez a gyermekek munkájának elismerése, ennek eredményeként növekszik önbizalmuk, szeretve érzik magukat, ami pozitív énképük kialakulásához is nagymértékben hozzájárul. Figyelünk a csoportszobák és az óvoda többi helyiségének színekben, alapanyagokban harmonizáló esztétikus berendezésére, ezzel is segítve, hogy a gyerekekben kialakuljon az esztétikai érzék, és nyugodt, letisztult környezetben tölthessék mindennapjaikat.

Az örömmel és gyakran végzett rajzolás, mintázás kézimunka rengeteg területen fejleszti a gyermekek képességeit, így hozzájárul az eredményes iskolakezdéshez is. A vizuális észlelés, vizuális figyelem és a vizuális memória megfelelő szintre történő fejlesztése, alapvető fontosságú az iskolai kudarcok elkerülése érdekében. A különböző, érdekes anyagokkal végzett barkácsolás és kézimunka, a nyomdázás, festés, rajzolás segíti a testséma kialakulását, az irányok gyakorlását, a tárgyakhoz és önmagukhoz való helyzetüknek meghatározását, tér-forma-és szín ismereteiknek gazdagodását, szépérzékük és esztétikai érzékük kialakulását. Segít a feszültség levezetésben, a gyermeknek örömet okoz, energiát szabadít fel. A rajz, mintázás, kézimunka során óvodásaink a magyar hagyományok mellett a német nemzetiségi hagyományokkal, szokásokkal is megismerkednek, hiszen a népi motívumokat gyakran felhasználják munkáikhoz.

Városi 1. helyezett                              

Megyei 2. helyezett

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek műalkotásokkal, neves festők, fafaragók, szobrászok, művészek alkotásaival is megismerkedjenek, amihez mindig megragadjuk a kínálkozó alkalmakat. Az elérhető közelségben rendezett kiállításokra elvisszük a gyermekeket. Udvarunkon városi, muzeális értékként fafaragványok, díszoszlopok vannak elhelyezve, ezeket a gyermekek naponta láthatják, megérinthetik, megfigyelhetik, közel kerülhetnek hozzájuk.

Törekszünk a gyermekmunkák nagyközönséggel való megismertetésére is, ami a gyermekek valós igénye és öröme. Lehetőségeinkhez mérten munkáikból az óvodán kívül is kiállításokat rendezünk. Legutóbb ilyen kiállításra a közeli művelődési házban volt példa, a farsangi ünnepkör keretében.

Megragadjuk az alkalmakat a rajzpályázatokon, alkotópályázatokon való részvételre. A tehetséges gyermekek felismerésében sokat segít, ha külső, elfogulatlan bizottságok értékelik a munkáikat. Ez az óvodapedagógusok számára is nagy jelentőségű lehet, a tehetséges gyermekek további fejlesztési lehetőségeinek meghatározásában, a tehetséggondozásban.

Az alábbiakban néhány, a vizuális neveléssel kapcsolatos programunkat, eredményünket említem meg a közelmúltból, a teljesség igénye nélkül:

  • 2019. márciusában a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ által kiírt országos nemzetiségi rajzversenyen a 2. és 3. helyezett is óvodánkból került ki, további 6 gyermekünk pedig különdíjas lett, munkáikat kiállításra javasolta a zsűri.
  • 2019. májusában H. Gábor Erzsébet író, költő újonnan megjelenő gyermekverses kötetének verseihez a mi óvodásaink készítették az illusztrációkat. A könyv bemutatójához nagyszabású kiállítást és rendezvényt szerveztünk, amiről a sajtó munkatársai, a helyi napilap és televízió is tudósított.
  • 2019. júniusában Tatabánya város által kiírt „Tatabánya Múltja, Jelene és Jövője” című naptár- rajzpályázat során a színvonalas kiadványba a 12 városi díjazott munkából kettő, az általunk beküldött rajzokból került ki. Az előző évben, 2018-ban szintén 2 óvodásunk pályázata nyert, és került be naptárba.
  • 2019. decemberében a Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által meghirdetett az „Advent fényei” című városi rajzpályázaton az 1. és 3. helyezést érte el két óvodásunk.
  • 2020. februárjában a Jókai Mór Általános Iskola által kiírt „Álmaim” című rajzpályázaton megyei 2. helyezést értünk el óvodásunkkal.
  • Szintén 2020. februárjában a Neue Zeitung német nyelvű hetilap országos versenyt hirdetett. Koch Valéria írónő német nyelvű verseihez készítettek a gyermekek illusztrációkat. 12 óvodásunk különdíjat kapott, rajzaik az újságban és az interneten is megjelentek.

Az elmúlt időszakban hetente váltakozó témával rajzversenyt indítottunk, melynek egyik célja, hogy a családokat, szülőket is bevonjuk az alkotás örömébe. A rajzversenyen hétről-hétre egyre több gyermek vesz részt. Különlegessége, hogy a gyermekekkel folyamatos kapcsolatban tudunk maradni, a gyermekeket, rajtuk keresztül pedig szüleiket is képesek vagyunk távolról is motiválni, alkotásra ösztönözni. A közös alkotás növeli az összetartozás érzését, jó élményeket, boldog perceket nyújt a családoknak.

Terveink a jövőre nézve: A következő nevelési évtől az ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó alkotódélutánok megszervezését tervezzük. Terveink között szerepel még megyei német nemzetiségi rajzpályázat meghirdetése, gyermekek számára rendezett szakkör-foglalkozások a vizuális területen, valamint helyi, városunk ünnepeihez, hagyományaihoz kapcsolódó alkotópályázat megszervezése.

Gyermekeink vizuális nevelését, képességfejlesztését szívünkön viseljük, minden lehetséges módon igyekszünk azt segíteni. A tehetséges gyermekek útjait a legjobb irányba tereljük, figyelünk a tehetséggondozásra, a fejlődés lehetőségeire. Az alkotás öröme, az azzal kapcsolatos jó élmény és öröm áthatja az óvodai élet mindennapjait, hiszen nekünk az a legfontosabb, hogy a gyermek jól érezze magát, boldogan töltse nálunk óvodás napjait, éveit.

Szórád Éva
német nemzetiségi óvodapedagógus
Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda

Kapcsolódó cikkek

“AZ IGAZI FÉRFI KIMUTATJA AZ ÉRZELMEIT”

„Az igazi férfi kimutatja az érzelmeit.” – Na, de ne essünk át a ló túloldalára… Magas, erős testalkatú (nem kövér, hanem erős) 6 éves fiú. Az „én gyerekem”, az „én

A DÁN NEVELÉS 7 ARANYSZABÁLYA

Nagyjából két éve találkoztam először a dán Iben Sandahl pszichoterapeuta nevelési elméleteivel. (Chilldren) Egy kis kutatás, sok olvasás, illetve előadások meghallgatása után tudtam, hogy ez az az irány, amelyet szeretnék én is kipróbálni, alkalmazni saját családomban.

DR. BAGDY EMŐKE: „A MAI GYEREKEK JÓ ÚTON HALADNAK AZ ÉRZELMI FOGYATÉKOSSÁG FELÉ”

Dr. Bagdy Emőke anyaként és többszörös nagymamaként is meggyőződött az óvodai és iskolai oktatási rendszer nehézségeiről. Szerinte igen elszomorító, hogy a legtöbb helyen már az iskolába készülő 5-6 éves óvodások