Az Ovi-Suli.hu kiadója a Sprint Kft. © minden jog fenntartva

Hírek

Az ÓVODAI  NEVELÉS  laptörténetéből:


A múltban, egyedülállóan hosszú útra nézhetünk vissza! Elődünknek tekinthetjük az 1879-ben megjelent Kisdednevelés című szaklapot, mely folytatása 1948-tól a Gyermeknevelés lett, majd 1953-tól napjainkig Óvodai Nevelés néven jelenik meg szakmai folyóiratunk.     

A hazai óvodáztatást - Brunszvik Teréz óvodaalapításától - végigkíséri, hogy a múltban is volt és napjainkban is létezik „sajtója” a kisgyermeknevelésben érintetteknek, melyek folyamatosan igyekeztek és igyekeznek szakmai értékeket közvetíteni, és szerepet vállalni a szükségessé váló szemléletformáló tevékenységében is. Az Óvodai Nevelés nyitott szakmai fóruma lett a magyar óvodapedagógia elméleti – gyakorlati megújulásának, a sokszínű lehetőségek bemutatásával, és a „kapaszkodókat” nyújtó aktuális törvényi változások közlésével.


Idézek az 1948. januárjában megjelenő Gyermeknevelés című szaklap Beköszöntőjéből:


„A nagy világégés elseperte a régi formákat. A haladó idő új lendülettel viszi előbbre az emberiséget. Mi óvónők, mint az új világ emberének az első alapot lerakó nevelői, ki akarjuk venni részünket ebből a munkából.”  

Van-e új a Nap alatt?- teszem fel a kérdést, amikor 1948-ban a Gyermeknevelés első évfolyamának 9. számában „Haladó szellemű óvodáink” című írásából idézek: „Lehetőleg mindig a gyermekből, a gyermek hangulatából induljunk ki, mikor kis dalokra, népi táncokra, vagy játékokra tanítjuk őket. Nem ragaszkodunk mereven, kötötten elkészített évi terveinkhez. Beszélgetünk arról, ami spontán témája a gyermekeknek, meséljük kívánságai szerinti kedvelt meséit…Nem állunk oda kis növendékeink elé lemintázandó példaképpen, hanem háttérből irányítjuk őket a lelki fejlődés útján.”

Az óvónő szerepe abban az időben „csupán” annyi volt, hogy megteremtse a lehetőségét az egyéniség kibontakoztatásának.

Az első évfolyam írásain átsüt az őszinte tenni akarás: a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek, a dolgozó nép gyermekei felemelésének, a nevelés demokratikus esélyegyenlősége megteremtésének a szándéka, a gyermekek jobb megismerésére, tudatosabb nevelésére, fejlesztésére irányuló igyekezet, az óvodai tevékenység gazdagításának, korszerűsítésének tiszteletreméltó buzgalma. Elismert elméleti szakemberek és tapasztalt gyakorló óvónők fognak össze, hogy a „Beköszöntő” szellemében szolgálják az ezer sebből vérző, mostoha körülmények között is heroikus feladatokat vállaló óvodai nevelés tartalmi és szervezeti megújulását.

Az Óvodai Nevelés 1990-től, a rendszerváltoztatás utáni évfolyamaiban is meg tudta őrizni az előző évtizedek kikristályosodott értékeit: a korszerű, pszichológiailag és szociológiailag megalapozott, az egyéni bánásmód és az együttnevelés szempontjaira egyaránt érzékeny pedagógiai felfogást, az elmélet és a gyakorlat szerencsés egyensúlyát, a történelmi és a nemzetközi tapasztalatok iránti

Az Óvodai Nevelés a hazai kisgyermeknevelés nemzetközi mércével mérve is rangos, vezető orgánuma, a hazai kisdednevelési szakirodalom több mint másfél évszázados hagyományainak, lap-elődjeinek, kitüntetetten a Kisdednevelésnek méltó örököse.

Fenti írásom forrásaként hivatkozom Kelemen Elemér: Az Óvodai Nevelés ötven éve című tartalmas írására ( Óvodai Nevelés 1997. 6. 184-187. o.)


Az Óvodai Nevelés  kiadóinak, szerkesztőinek, minisztériumi támogatásainak, árának alakulása
2013-ban kettős születésnapot ünnepelhet az Óvodai Nevelés!

Ezen a néven lapunk 60 éve jelenik meg, közvetlen elődjének - az 1948 januárjában megjelenő Gyermeknevelésnek - évfolyamszámát folytatva pedig már 65 éve van jelen szakmai folyóiratunk!  
Óvodapedagógiai kiadványaink megrendelhetőek ide kattintva!
Sorozatszerkesztő: Körmöci Katalin. Kiadó: Sprint Kft.