Az Ovi-Suli.hu kiadója a Sprint Kft. © minden jog fenntartva

Hírek

A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület részvételével került kidolgozásra az a program, mely a tanárok és a diákok relaxációs képességének a fejlesztésére irányul. A Diákrelax felépítése magában foglalja az autogén tréninget, a progreszszív relaxációt, mozgásmeditációt, interaktív relaxációt, stresszkezelést,
a testtudatosságot, a szimbolikus gondolkodást, a tantárgyi szimbolikát, mesemunkát, és metatörténeti feldolgozást, és életkori bontásban illeszkedik az oktatási programokhoz. A testnevelés időkeretéből heti harminc percet vesz igénybe.

A módszer eredményességét magyarországi felmérések is igazolják.
A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület munkatársai 6 csepeli iskolában végeztek kérdőíves felmérést. A felmérésben rész vevő pedagógusok 74%-a szívesen venne részt a módszer iskolai bevezetésében, és maga is vállalná a relaxáció tanítását (Kaplonyi Csilla, 2012).
Az Egyesület 12 osztály szintjére dolgozta ki azt a képzési rendszert, amely bekerült a Nemzeti alaptantervbe, valamint részben a kerettantervbe.