Az Ovi-Suli.hu kiadója a Sprint Kft. © minden jog fenntartva

Hírek

KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Magyar Pedagógus Kar létrehozása hozzájárul a pedagógus hivatás társadalmi megbecsülésének növeléséhez.

A Magyar Pedagógus Kar az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok önkormányzattal rendelkező köztestülete lesz. A Kar feladata az etikai kódex megalkotása és a pedagógiai célú közösségi szolgálat megszervezésének ellenőrzése, valamint az ezzel kapcsolatos tanácsadó, információs tevékenység működtetése.

A hivatás gyakorlásával kapcsolatos morális szabályokat rögzítő etikai kódex sok évtizedes hiányt pótol. Ahogy ennek szükségességét nem kérdőjelezi meg senki az orvosok, ügyvédek, újságírók esetében, úgy a pedagógusokat illetően sincs helye kételynek, hiszen az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok gyermekeink személyiségét, tudását, jövőjének alakulását formálják.

A márciusban végzett közvélemény-kutatás eredménye szerint Magyarország felnőtt lakosságának
64%-a igényli a pedagógus etikai kódexet.

Majdani tartalmával kapcsolatban minden jóslat teljesen felesleges, hiszen arról a jövőre felálló önszerveződő testület szabadon dönt.

A testület legalább ilyen fontos hivatása, hogy állást foglaljon az ágazat munkáját szabályozó törvényekkel, jogszabályokkal kapcsolatban. Az oktatást irányító miniszter szakmai partnereként jogszabályok készítését, módosítását maga is kezdeményezheti.

Jelenleg több mint 160 pedagógusszakmai szervezet működik ismeretlen taglétszámmal és különböző aktivitással.

A megfelelő felhatalmazással, egyértelmű támogatottsággal rendelkező Kar garanciát jelent majd arra, hogy szakmai kérdésekben a pedagógusok tényleges véleményének felhasználásával születnek meg a döntések.

Az Emmi öt pedagógus szakszervezettel megállapodott abban, hogy elfogadják a Magyar Pedagógus Kar felállítását. Rögzítették az érdekvédők azon kívánságát, hogy a testület kizárólag szakmai feladatokat lát el.

A testület létrehozásának hírére elindult politikai támadások jól jelzik, milyen nagy szükség van a Karra.
A leghangosabban tiltakozók korántsem képviselik a pedagógus társadalom többségét.


Budapest, 2013. május 17.